Swansea City

2 - 3

19:45, Wednesday, 01/01/2014
134 người chơi
25,137.00 điểm đặt
89,520.41 điểm thắng
1X2 Toàn Trận
Chủ Khách Hoà
5.40 1.67 3.76
1X2 Toàn Trận - Là hình thức dự đoán kết quả chung cuộc đội Chủ nhà Thắng (1) hoặc hoặc hai đội Hòa (X) hoặc đội Chủ nhà Thua (2) trong 90 phút thi đấu chính thức.

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
1X2 Hiệp 1
Chủ Khách Hoà
4.76 2.19 2.42
1X2 Hiệp 1 - Là hình thức dự đoán kết quả chung cuộc đội Chủ nhà Thắng (1) hoặc hoặc hai đội Hòa (X) hoặc đội Chủ nhà Thua (2) trong 45 phút thi đấu chính thức của Hiệp 1.

- Cách dự đoán tương tự game “1X2 Toàn Trận” nhưng khác là kết quả chỉ áp dụng trong 45 phút thi đấu chính thức của Hiệp 1.

- Nếu 45 phút Hiệp 1 kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Chấp Toàn Trận
Chấp Chủ Khách
1.0 1.73 2.28
0.5-1 2.05 1.90
1-1.5 1.61 2.49
0.5 2.35 1.69
Chấp Toàn Trận - Là hình thức dự đoán đội thắng sau 90 phút thi đấu chính thức dựa vào tỷ lệ chấp.

- Trong một trận đấu sắp diễn ra, đội bóng được được đánh giá là yếu hơn (kèo dưới) sẽ được chấp trước một tỷ số ảo, ngược lại đội được đánh giá mạnh hơn (kèo trên) sẽ bị trừ đi một tỷ số ảo. Tỷ số ảo này sẽ được đưa vào kết quả cuối cùng (cộng cho đội kèo dưới và trừ của đội kèo trên), đội bóng nào có tỷ số lớn hơn sẽ là đội thắng cược.

- Nếu kết quả trận đấu lớn hơn tỷ lệ chấp đã cho 0.25 (ví dụ kết quả trận đấu là 1-0, tỷ lệ chấp là 0.5-1) thì chọn kèo trên thắng 50% (nửa kèo). Nếu kết quả trận đấu lớn hơn tỷ lệ chấp đã cho 0.5 trở lên (ví dụ kết quả trận đấu là 2-0, tỷ lệ chấp là 1.5) thì thắng 100% (đủ kèo).

- Ngược lại, nếu kết quả trận đấu nhỏ hơn tỷ lệ chấp đã cho 0.25 (ví dụ kết quả trận đấu là 1-0, tỷ lệ chấp là 1-1.5) thì chọn kèo trên thua 50% (nửa kèo), nếu kết quả trận đấu nhỏ hơn tỷ lệ chấp đã cho 0.5 trở lên (ví dụ kết quả trận đấu là 1-0, tỷ lệ chấp là 1.5) thì thua 100% (đủ kèo).

Ghi chú: Tỉ lệ gạch dưới là đội chấp.

Chấp Hiệp 1
Chấp Chủ Khách
0.5 1.75 2.17
0-0.5 2.14 1.77
Chấp Hiệp 1 - Là hình thức dự đoán kết quả chung cuộc đội Chủ nhà Thắng (1) hoặc hoặc hai đội Hòa (X) hoặc đội Chủ nhà Thua (2) trong 45 phút thi đấu chính thức của Hiệp 1.

- Cách dự đoán tương tự game “1X2 Toàn Trận” nhưng khác là kết quả chỉ áp dụng trong 45 phút thi đấu chính thức của Hiệp 1.

- Nếu 45 phút Hiệp 1 kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Trên / Dưới
Tỉ Lệ Trên Dưới
3-3.5 2.31 1.66
3.0 2.38 1.64
2.5-3 2.07 1.85
2.5 1.84 2.08
Trên / Dưới - Là hình thức dự đoán tổng bàn thắng trong 90 phút của một trận đấu “Trên” hoặc “Dưới” một tỷ lệ cho trước. Số bàn thắng của hai đội cộng lại lớn hơn tỷ lệ cho trước gọi là “Trên”, số bàn thắng của hai đội cộng lại nhỏ hơn tỷ lệ cho trước gọi là “Dưới”.

- Nếu sau 90 phút thi đấu chính thức, tổng bàn thắng lớn hơn tỷ lệ đã cho 0.25 (ví dụ tổng bàn thắng của trận đấu là 2, tỷ lệ là 1.5-2) thì chọn "Trên" thắng 50% (nửa kèo). Nếu tổng bàn thắng lớn hơn tỷ lệ đã cho 0.5 trở lên (ví dụ tổng bàn thắng của trận đấu là 2, tỷ lệ là 1.5) thì chọn "Trên" thắng 100% (đủ kèo).

- Nếu sau 90 phút thi đấu chính thức, tổng bàn thắng nhỏ hơn tỷ lệ đã cho 0.25 (ví dụ tổng bàn thắng của trận đấu là 2, tỷ lệ là 2-2.5) thì chọn "Dưới" trên thua 50% (nửa kèo), nếu tổng bàn thắng nhỏ hơn tỷ lệ đã cho 0.5 trở lên (ví dụ tổng bàn thắng của trận đấu là 2, tỷ lệ là 2.5) thì chọn "Dưới" thua 100% (đủ kèo).
Trên / Dưới Hiệp 1
Tỉ Lệ Trên Dưới
1-1.5 2.25 1.70
1.5 2.35 1.64
1.0 1.84 2.06
Trên / Dưới Hiệp 1 - Là hình thức dự đoán tổng bàn thắng trong 45 phút Hiệp 1 của một trận đấu “Trên” hoặc “Dưới” một tỷ lệ cho trước. Số bàn thắng của hai đội cộng lại sau 45 phút Hiệp 1 lớn hơn tỷ lệ cho trước gọi là "Trên”, số bàn thắng của hai đội cộng lại nhỏ hơn gọi là "Dưới”.

- Nếu sau 45 phút thi đấu của Hiệp 1, tổng bàn thắng lớn hơn tỷ lệ đã cho 0.25 (ví dụ tổng bàn thắng của hiệp 1 là 1, tỷ lệ là 0.5-1) thì chọn "Trên" thắng 50% (nửa kèo). Nếu tổng bàn thắng lớn hơn tỷ lệ đã cho 0.5 trở lên (ví dụ tổng bàn thắng của Hiệp 1 là 1, tỷ lệ là 0.5) thì chọn "Trên" thắng 100% (đủ kèo).

- Nếu sau 45 phút thi đấu của Hiệp 1, tổng bàn thắng nhỏ hơn tỷ lệ đã cho 0.25 (ví dụ tổng bàn thắng của trận đấu là 1, tỷ lệ là 1-1.5) thì chọn "Dưới" trên thua 50% (nửa kèo), nếu tổng bàn thắng nhỏ hơn tỷ lệ đã cho 0.5 trở lên (ví dụ tổng bàn thắng của trận đấu là 1, tỷ lệ là 1.5) thì chọn "Dưới" thua 100% (đủ kèo).
Tổng Bàn Thắng
0 - 1 2 - 3 4 - 6 Từ 7 trở lên
4.10 2.05 3.20 9.00
Tổng Bàn Thắng - Là hình thức dự đoán tổng số bàn thắng của cả hai đội ghi được sau 90 phút thi đấu chính thức theo một mức cố định cho trước.

+ 0 - 1: Trận đấu có 1 bàn thắng trở xuống. Ví dụ: 0-0, 1-0, 0-1.
+ 2 - 3: Trận đấu có 2 hoặc 3 bàn thắng. Ví dụ: 2-0, 2-1, 1-1,...
+ 4 - 6: Trận đấu có từ 4 đến 6 bàn. Ví dụ: 2-2, 3-1, 3-2, 1-4,...
+ Từ 7 trở lên: Trận đấu có từ 7 bàn thắng trở lên. Ví dụ: 4-3, 5-2, 1-6, 4-4,...

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
3 Tỷ Lệ Chấp
Chủ (+1) Hoà (+1) Khách (-1)
2.18 3.80 2.80
3 Tỷ Lệ Chấp - Là hình thức dự đoán kết quả chung cuộc đội Chủ nhà sẽ Thắng (1) hoặc hoặc hai đội Hòa (X) hoặc Đội khách sẽ Thua (2) sau 90 phút thi đấu chính thức, nhưng đội được đánh giá yếu hơn (đội được chấp) sẽ được cộng thêm một tỷ số ảo cho trước là số nguyên (ví dụ: 1,2,3...), còn đội đánh giá mạnh hơn (đội chấp) sẽ bị trừ đi tỷ số ảo cho trước là số nguyên (ví dụ: 1,2,3...).

Ví dụ tỷ số ảo = 1
+ (-1): Để thắng cược này, đội chấp phải thắng cách biệt 2 bàn thắng trở lên.
+ Hòa (+1) hoặc Hòa (-1): Để thắng cược này, đội chấp phải thắng cách biệt đúng 1 bàn thắng.
+ (+1): Để thắng cược này, đội được chấp phải hòa hoặc thắng với bất kỳ tỷ số nào.

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt x tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Tỷ Số Toàn Trận
Chủ / Khách 0 1 2 3 4 Cách biệt 5
0 13.00 7.00 7.50 13.00 28.00 41.00
1 13.00 7.50 8.00 13.00 29.00
2 28.00 15.00 17.00 27.00 59.00
3 85.00 47.00 51.00 84.00 101.00
4 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Cách biệt 5 101.00
Tỷ Số Toàn Trận - Là hình thức dự đoán tỷ số chính xác của của một trận đấu sau 90 phút thi đấu chính thức.

- Hàng trên là tỷ lệ thắng của đội Chủ nhà. Hàng dưới là tỷ lệ thắng của đội Khách. Tỷ số hòa tính chung cho hai đội.

- "5 trở lên" là dự đoán cho đội Chủ nhà (hàng trên) hoặc đội Khách (hàng dưới) thắng cách biệt 5 bàn trở lên. Ví dụ: 5-0, 6-0, 7-2,... (với đội Chủ nhà) hoặc 1-6, 1-7, 2-8,... (với đội Khách)

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Thắng / Thua
Chủ Khách
4.10 1.24
Thắng / Thua - Là hình thức dự đoán đội thắng chung cuộc trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong trường hợp trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, bạn sẽ được trả lại toàn bộ số điểm đã dự đoán.

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Chẵn / Lẻ
Chẵn Lẻ
1.90 2.00
Chẵn / Lẻ - Là hình thức dự đoán tổng số bàn thắng của cả hai đội ghi được sau 90 phút thi đấu chính thức là số Chẵn (0, 2, 4, 6, 8,...) hoặc số Lẻ (1, 3, 5, 7, 9,...).

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Thắng Không Thủng Lưới
Chủ Khách
9.00 2.80
Thắng Không Thủng Lưới - Là hình thức dự đoán đội Chủ nhà hoặc đội Khách thắng nhưng không bị thủng lưới bàn nào trong 90 phút thi đấu chính thức. Người chơi sẽ thắng khi cả hai trường hợp trên đồng thời xảy ra.

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Hai Cơ Hội
Chủ / Hoà Chủ / Khách Khách / Hoà
2.20 1.29 1.15
Hai Cơ Hội - Là hình thức dự đoán mà người chơi có hai cơ hội thắng trong một dự đoán, có nghĩa là bạn sẽ thắng khi một trong hai phương án xảy ra sau 90 phút thi đấu chính thức.

+ Chủ / Hòa: Đội Chủ nhà thắng hoặc hai đội hòa.
+ Chủ / Khách: Đội Chủ nhà thắng hoặc Đội khách thắng.
+ Khách / Hòa: Đội khách thắng hoặc hai đội hòa.

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Phút Ghi Bàn Đầu Tiên
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 Không bàn thắng
4.00 4.75 6.00 7.00 8.00 13.00 17.00 21.00 21.00 13.00
Phút Ghi Bàn Đầu Tiên - Là hình thức dự đoán bàn thắng đầu tiên trong trận đấu được ghi trong một khoảng thời gian cho trước trong 90 phút thi đấu chính thức.

* Lưu ý: Phút thứ 1 được tính từ 0 đến 59 giây. Phút thứ 2 được tính từ 1 phút đến 1 phút 59 giây. Ví dụ: Nếu cược đặt cho thời gian ghi bàn thắng đầu tiên trong khoảng từ phút thứ 21 đến phút 30 và bàn thắng đầu tiên được ghi vào lúc 30 phút 49 giây, cược được xem là thua vì thời điểm này đã rơi vào phút thứ 31.

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Ghi Bàn Đầu / Cuối
Chủ Đầu Chủ Cuối Khách Đầu Khách Cuối Không có bàn thắng
2.95 2.95 1.45 1.45 13.00
Ghi Bàn Đầu / Cuối - Là hình thức dự đoán đội bóng nào ghi bàn thắng đầu tiên, đội bóng nào ghi bàn thắng cuối cùng sau 90 phút thi đấu chính thức.

+ Chủ Đầu: Đội Chủ nhà ghi bàn đầu tiên.
+ Chủ Cuối: Đội Chủ nhà ghi bàn cuối cùng.
+ Khách Đầu: Đội Khách ghi bàn đầu tiên.
+ Khách Cuối: Đội Khách ghi bàn cuối cùng.
+ Không có bàn thắng: Không đội nào ghi bàn thắng.

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Hiệp 1 / Toàn Trận
HH HD HA DH DD DA AH AD AA
10.00 19.00 25.00 10.00 6.50 4.50 40.00 19.00 2.40
Hiệp 1 / Toàn Trận - Là hình thức dự đoán kết quả chung cuộc của 45 phút thi đấu chính thức đầu tiên (Hiệp 1) và 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu (Toàn Trận). Bạn sẽ thắng khi cả hai điều kiện đồng thời xảy ra.

+ HH: Chủ nhà thắng Hiệp 1/ Chủ nhà thắng Toàn Trận.
+ HD: Chủ nhà thắng Hiệp 1/ Hai đội hòa Toàn Trận.
+ HA: Chủ nhà thắng Hiệp 1/ Đội khách thắng Toàn Trận.
+ DH: Hai đội hòa Hiệp 1/ Chủ nhà thắng Toàn Trận.
+ DD: Hai đội hòa Hiệp 1/ Hai đội hòa Toàn Trận.
+ DA: Hai đội hòa Hiệp 1/ Đội khách thắng Toàn Trận.
+ AH: Đội khách thắng Hiệp 1/ Chủ nhà thắng Toàn Trận.
+ AD: Đội khách thắng Hiệp 1/ Hai đội hòa Toàn Trận.
+ AA: Đội khách thắng Hiệp 1/ Đội khách thắng Toàn Trận.

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Giữ Sạch Lưới
Chủ - Có Chủ - Không Khách - Có Khách - Không
5.80 1.10 2.44 1.49
Giữ Sạch Lưới - Là hình thức dự đoán một đội bóng bị thủng lưới hay không bị thủng lưới sau 90 phút chính thức của trận đấu.

+ Chủ - Có: Chủ nhà giữ sạch lưới.
+ Chủ - Không: Chủ nhà bị thủng lưới.
+ Khách - Có: Đội khách giữ sạch lưới
+ Khách - Không: Đội khách bị thủng lưới

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Ai Ghi Bàn?
Cả 2 đội Chủ Không đội nào Khách
1.72 8.50 13.00 2.87
Ai Ghi Bàn? - Là hình thức dự đoán số đội ghi bàn thắng sau 90 phút thi đấu chính thức.

+ Chủ: Chỉ có duy nhất đội Chủ nhà (đội đứng trước) ghi bàn, ví dụ: 1-0, 2-0, 3-0,...
+ Khách: Chỉ có duy nhất đội Khách (đội đứng sau) ghi bàn, ví dụ: 0-1, 0-2, 0-3,...
+ Cả 2 đội: Cả đội Chủ nhà và đội Khách đều ghi bàn, ví dụ: 1-1, 1-2, 3-1,...
+ Không đội nào: Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

- Nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc đúng với phương án bạn chọn, bạn sẽ có điểm thắng = số điểm bạn đặt * tỷ lệ tương ứng của phương án đó.
Bình luận về trận đấu này
Swansea City
13/04 Chelsea 0 - 1
05/04 Hull City 1 - 0
29/03 Norwich City 3 - 0
26/03 Arsenal 2 - 2
22/03 Everton 3 - 2
Manchester City
17/04 Sunderland 2 - 2
13/04 Liverpool 3 - 2
05/04 Southampton 4 - 1
30/03 Arsenal 1 - 1
26/03 Manchester United 0 - 3
Lịch sử đối đầu
01/01 Swansea City 2 - 3
01/12 Manchester City 3 - 0
Các trận khác
18:45
19/04
Tottenham Hotspur
Fulham
21:00
19/04
Aston Villa
Southampton
21:00
19/04
Cardiff City
Stoke City
21:00
19/04
Newcastle United
Swansea City
21:00
19/04
West Ham United
Crystal Palace
23:30
19/04
Hull City
Arsenal
18:00
20/04
Norwich City
Liverpool
20:05
20/04
Chelsea
Sunderland
22:10
20/04
Everton
Manchester United
02:00
22/04
Manchester City
West Brom